To HOME page     WRITE YOUR E-MAIL to: ORTHODOX@MyChurch.com     TO our NEWS page


Bulgarian Orthodox
dioecese of
Western- and Central Europe

L O N D O N
Great Britain

Bulgarian Orthodox London Saint IOAN Rilski


Bulgarian Orthodox Parish


Saint
J O H N
of
Rila


bulgarianchurchlondon.co.uk

Ставрофорeн иконом Симeон Илиeв
Archpriest  SIMEON  ILIEV, Stavrophoren Oikonom

Прот д-р Добромир Димитров е ръкоположен през 2001 г. за енорийски свещеник от Русенския митр. Неофит (настоящ митрополит Софийски и патриарх Български),
....
С благословението на митр. Антоний, специализира в Богословския факултет в Оксфордския  университет, Великобритания, в периода 2014–2016 г., като същевременно обгрижва българите в Медуей, което довежда до официалното му служение в Западно- и Средноевропейска епархия през 2017 г.
От 3.12.2021
г. прот. д-р
ДОБРОМИР
Димитров


е назначен за председател и енорийски свещеник при храм”Св. Иван Рилски”, Лондон.

 

Bulgarian Orthodox dioecese of Western- and Central Europe
 

TO HOME page     WRITE