Go to HOME page     WRITE YOUR E-MAIL to Diocese Page editors     Go to our NEWS page

B R A T I S L A V A  
слоBAKия   
   

 БПЦО
Св.
иоAн кръСтител
     

Свeщeноиконом Николай  Андонов

Haburska  7,   BRaTISLAVA

Tel.:   GSM  +
421 (0) 907221068


orthodox.bul@zoznam.sk

bulorthodox.blogspot.com
 

Общината в момента не е в никоя поместна православна църква. Въпреки че на практика структурата и е презвитерианска, продължава да е строго православна.
Ползва българско миро и издава български докуманти, които е получила преди изключването и от диоцеза на Българската Западно-и средноевропейска епархия.
Богослуженията се провеждат в параклиса на Primacialny palac в центъра на Братислава.
Вярващите са обгрижвани от свещеноиконом Николай Андонов.

 

ВАЖНИ НОВИНИ

 

      На 27 март 2013 г. се проведе среща между моя милост
от страна на Българското християнско сдружение "Св Иоан Кръстител"
и Негово високопреосвещенство Растислави протойереи Михал Швайко 
от страна на Прешовската митрополия.
На срещата се разгледа моят каноничен въпрос
и възможностите за благоприятно преодоляване
на настоящия статус.
Беше подчертано, намерението буквата на канона
да бъде изпълнена в духа на евангелска любов
и християнско добросърдечие. 

      Срещата приключи с посочване на задачите,
които трябва да бъдат решени за по-скорошното
ни преминаване
под омофора на Pravoslávnej cirkvi
 v českých krajinách a na Slovensku.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВАЖНИ НОВИНИ

 
      На 27 март 2013 г. се проведе среща между моя милост от страна на Българското християнско сдружение "Св Иоан Кръстител" и Негово високопреосвещенство Растислав  и протойереи Михал Швайко от страна на Прешовската митрополия. На срещата се разгледа моят каноничен въпрос и възможностите за благоприятно преодоляване на настоящия статус. Беше подчертано, намерението буквата на канона да бъде изпълнена в духа на евангелска любов и християнско добросърдечие. 
      Срещата приключи с посочване на задачите, които трябва да бъдат решени за по-скорошното ни преминаване под омофора на Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.

Bulgarian Orthodox Dioecese  of Western and Central Europe
TO HOME page     WRITE to Diocese Page editors