Б о г о с л у ж е б н а п р о г р а м а

 

Б ъ л г а р с к и П р а в о с л а в е н П а р а к л и с

Св.Св. КИРИЛ и МЕТОДИЙ

1040 Wien, Klagbaumgasse 4

Тел./Факс : 581 30 04(църковен), mobil: 0699 1 95 85 481

www.orthodoxes-kloster.at

СЛУЖИ СЕ НА СТАРО И НОВОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

 

Декември 2006

СЪБ 2 18 ч Вечерно богослужение

НЕД 3 10 ч Св. Литургия.

СРД 6 08 ч Св. Литургия. Св. Николай чудотворец.

СЪБ 9 18 ч Вечерно богослужение.

НЕД 10 10 ч Св. Литургия.

СЪБ 16 18 ч Вечерно богослужение.

НЕД 17 10 ч Св.Литургия.

ПЕТ 22 18 ч Царски часове.

СЪБ 23 18 ч Вечерно богослужение.

НЕД 24 10 ч Св.Литургия. Неделя пред Рождество Христово.

ПОН 25 10 ч Св. Василиева литургия.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.

ВТР 26 10 ч Св. Литургия. Събор на Пресвета Богородица

СРД 27 10 ч Св. Литургия. Св. първомъченик,архидякон Стефан.

СЪБ 30 18 ч Вечерно богослужение.

НЕД 31 10 ч Св.Литургия.

Януари 2007

ПОН 1 10ч Благодарствен новогодишен молебен.

СЪБ 6 10ч Св. Литургия. Св.БОГОЯВЛЕНИЕ.

СЪБ 6 18ч Вечерно богослужение.

НЕД 7 10ч Св. Литургия. Св. Иоан Кръстител.

СЪБ 13 18 ч Вечерно богослужение.

НЕД 14 10 ч Св.Литургия.

СЪБ 20 18 ч Вечерно богослужение.

НЕД 21 10 ч Св.Литургия.

СЪБ 27 18 ч Вечерно богослужение.

НЕД 28 10 ч Св.Литургия.