Българска  Западно-  и  Средноевропейска  Епархия

БЪЛГАРСКА  ПРАВОСЛАВНА  ЦЪРКВА
К
евелар   -   Кьолн    -   Бонад Годесберг
 

 

Благoдaря !   информация поддържан от Българската православна община
Храм "Преображение Господне" гр. София, кв. Лозенец, ул. "Ралица" №2
http://hrampreobrajenie.org

 

 

св. ТАЙНСТВО ВЕНЧАНИЕ
Hl. mysterium der ehekrönung

В резултат от брачното съединяване и съпружеското общение мъжът и жената според Божието благословение стават "една плът" (Бит. 2:24), (Марк 10:8), като под "една плът" следва да разбираме не едно материално тяло, а своеобразна единна духовна същност, с нов духовен потенциал.
 
При освещаването на съюза при тайнството Брак, Бог чрез силата на Светия Дух един вид "допълва дефицита от благодатни сили", появил се по причина на дотогавашните лични грехове на мъжа и жената. Затова и децата, родени в осветен от Църквата брак, са свети.
Но всеки път, когато единият от съпрузите извършва грях, особено прелюбодейство или друг смъртен грях, той се противи на божествената благодат. Това мигновено се отразява на другите членове на семейството, а най-болезнено - на най-слабите му членове, децата.
Тогава всички стават по-уязвими за злото и посегателствата на злите сили.
(Презвитера Александра Карамихалева, Църковен вестник)

Бракът е тайнство, в което на младоженците, които пристъпват доброволно към бракосъчетание и обещават тържествено пред свещеника и Църквата да пазят съпружеската вярност.
 
При самото тайнство  чрез благословение от свещеника се дава свише божествена благодат.
Тя освещава техния брачен съюз, възвишава го до духовното единение на Христа с Църквата
и им съдействува да постигнат целите на брака: единодушие между двамата, взаимно подпомагане в нравственото усъвършенствана и спасението, благословено раждане на деца
и тяхното християнско възпитание.

Бракът като съюз на мъж и жена е установен от Бога още в рая.
Виждайки, че не е добре за човека да бъде сам, Бог му е сътворил помощник, нему подобен (Битие 2:18). След като създал тази първа човешка двойка - мъж и жена, Господ ги благословил и казал: "Плодете се и множете се, пълнете земята" (Бит. 1:28).

Като тайнство бракът е установен в Новия Завет. Показвайки високото достойнство на установения от Бога брачен съюз, Спасителят почел със Своето присъствие сватбата в Кана Галилейска и там извършил първото Си чудо (Иоан 2:11). В разговор с фарисеите Господ Иисус Христос привел думите, с които Бог установил брачния съюз в рая, и прибавил:

"Което Бог е съчетал, човек да не разлъчва" (Мат. 19:6).

Че бракът е тайнство се вижда от думите на св. апостол Павел, който го нарича тайна велика и го сравнява със съюза между Христа и Църквата: "Ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и ще бъдат двамата една плът. Тази тайна е велика; но аз говоря за Христа и за църквата" (Ефес. 5:31-32). Тук мисълта на апостола е, че само когато бракът е отобраз на съюза на Христа с Църквата, той е тайна велика. Християнският брак е благодатно осветен съюз, както благодатния съюз на Христа с Църквата. И единият, и другият са благодатни.

Най-важните видими действия на тайнството Брак са: възлагането венци върху главите на младоженциите и трикратното тържествено благославяне на техния брачен съюз от свещеника с изговаряне кратка молитва към Бога. Молитвата на свещеника с тайноизвършителните думи е: "Господи, Боже наш, славою и честию венчай я" (Господи, Боже наш, със слава и чест ги венчай). По време на тези свещенодействия Сам Господ невидимо благославя встъпващите в брак, и млаодженците стават едно, като се съединяват неразлъчно за цял живот. [...]

Невидимата страна на тайнството Брак е освещаването на брачния съюз с благодатта Божия, по подобие на духовния съюз на Христа с Църквата, както и съдействието, което тя дава на съпрузите да изпълнят достойно своите взаимни задължения, защото бракът е съединение на двамина за постигане на висши нравствени цели. Бракът е средище за нравствен подвиг и за велико християнско творчество. Св. апостол павел пише:

          "Бракът е нещо честно у всички, и брачното легло - чисто" (Евр. 13:4).

          "Тази е волята Божия: да бъдете осветени, да се въздържате от блудство,
            всеки от вас да умее да запазва своя съсъд в светост и чест, а не в похотна страст,
            както и езичниците, незнаещи Бога" (1 Сол. 4:3:5).

Бракът е единственото тайнство, което се извършва едновременно над двама души и ги прави да бъдат едно цяло. Православната църква, като изхожда от човешките немощи и слабости позволява развод, но само при прелюбодеяние (ср. Мат. 5:32).

Въпреки че брачният съюз е благословен от Бога, встъпването в брак не се счита от Църквата задължително за всички. Не са задължени да встъпят в брак неспособните за съпружески живот, както и онези, които не са склонни към такъв живот, и всички, които считат, че като безбрачни ще се отдадат свободно, пълно и с по-голям успех в служба на Бога и ближните.
В такъв случай отричането от радостите на семейния живот е жертва, която е угодна на Бога.

Иисус Христос казва:

"Не всички възприемат тая дума, но ония, на които е дадено; защото има скопци, родени тъй от майчина утроба; има и скопци, скопени от човеци; и има скопци, които сами са се скопили заради царството небесно. Който може възприе, нека възприеме" (Мат. 19:11-12).

Не всички възприемат тая дума, т.е. казаното, че е по-добре да не се женят, но ония, на които е дадено от Бога.  Не всички хора могат да бъдат девственици, а само онези, на които са дадени от Бога естествено разположение към безбрачен живот и особени сили за това. Който може да живее безбрачно, нека така да живее.

Относно предимството на безбрачието пред съпружеството св. апостол Павел пише:

          "Всеки си има своя дарба от Бога, един - тъй, други - инак.
            А на неженените и вдовиците казвам: добре им е, ако си останат като мене.
            Но, ако не се въздържат, нека се женят; защото по-добре е да се женят,
            отколкото да се разпалват" (1 Кор. 7:7-9).

"Нежененият се грижи за Господни работи - как да угоди Господу; а жененият се грижи за световни работи - как да угоди на жената. . . Който омъжва девицата си, добре прави, но оня, който я не омъжва, по-добре прави" (1 Кор. 7:32-33, 38).

(Православен Катехизис, Синодално издателство 1991 година)

 

 

 

За св. ТАЙНСТВО ВЕНЧАНИЕ е необходимо:

Младоженците и кумовете да са православно кръстени
- и да носят кръщелните свидетелства
(при втори църковен брак – бракоразводното от светата митрополия)

Акт за граждански брак (от Съвета)
(A: Heiratsurkunde   BRD: Familienbuchkopie vom Standesamt)

Венчални халки

Две бели свещи

Бяла панделка за свещите – 2 м.

Бутилка червено вино и една чаша


Питка (погача)
Мед
Шоколадови бонбони
 Купа със сурово жито, бонбони и монети за хвърляне при излизането от храма


Протоиерей Българска църква (община Бон)   отец  стеФАн 
(cand.theolStefan  Gross)
Тел.
 0 177 73 19 205
Тел.  0 288 350 36 46
mailto:protostefan@gmx.at