17.8.2014

"Gebet für Bulgarien" und "Friedensgebet für die ganze Welt"
Ukraine – Syrien – Irak …
vor dem Gnadenbild der Gottesmutter in Kevelaer, NRW, BRDP r i e s t e r :


В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин!

Боже, бъди милостив към мене, грешния.

Господи, Иисусе Христе, Сине Божий,
 
заради молитвите на Твоята Пречиста Майка
и на всички светии,
 
помилуй нас.
 

Амин.


Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Пресвета Троице, помилуй нас, 
Господи, очисти греховете ни,
 
Владико, прости беззаконията ни,
 
Светий, посети и изцели немощите ни,
 
заради Твоето име!


Слава на Отца и Сина и Светия Дух,
 
и сега и винаги и во веки веков.

Амин.


 - CHOR: singt zur Gottesmutter
- 1. Ektenie ("Friedens-Ektenie")

D i a k o n   (Priester):

C h o r :

In Frieden
lasset uns beten zum Herrn !

Herr, erbarme Dich !

Um den Frieden von oben
und das Heil unserer Seelen
lasset uns beten zum Herrn !

Herr, erbarme Dich !

Um den Frieden der ganzen Welt,
den schönen Stand der Heiligen Kirchen Gottes
und die Einheit aller

lasset uns beten zum Herrn !

Herr, erbarme Dich !


Für unseren Heiligen Vater NEOPHYT,
den bulgarischen Patriarchen,
den Heiligen Synod der Bulgarischen Orthodoxen Kirche,
für unseren Höchstgeweihten Herrn ANTONIY
den Bulgarischen Metropoliten von West- und Mitteleuropa
für unseren geistlichen Vater Metropolit SIMEON

den gesamten Klerus, den Diakonat in Christos, und alles Volk

lasset uns beten zum Herrn !

Herr, erbarme Dich !

Für unser gottbehüteten Länder und Völker,
für jene,
die für uns christusliebend in Staat, Kirche und Gesellschaft Verantwortung tragen 
- und uns schützen
für die Christusliebenden aus dem bulgarischen und dem deutschen Volk
und aus allen Völkern,  die hier mit uns leben;
lasset uns beten zum Herrn !

Herr, erbarme Dich !


Für diese Stadt  ..............

für jede Stadt und jedes Land
und die Gläubigen, die darin leben,

lasset uns beten zum Herrn !

Herr, erbarme Dich !

Um die Wohlbestand der Umwelt,
gutes Gedeihen der Früchte der Erde
und um friedliche Zeiten
lasset uns beten zum Herrn !

Herr, erbarme Dich !

Für die Reisenden zu Wasser, zu Lande und in der Luft,
für die Heimatlosen,
die FlüchtLINGE,
die Kranken, die Notleidenden,
die Gefangenen und um ihre Errettung

lasset uns beten zum Herrn !

Herr, erbarme Dich !

Dass wir erlöst werden von aller Bedrängnis,
Zorn, Gefahr und Not
lasset uns beten zum Herrn !

Herr, erbarme Dich !

Stehe bei, errette, erbarme Dich

und behüte uns,  o Gott,  durch Deine Gnade !

Herr, erbarme Dich !

 

Unserer allheiligen, allreinen, über alles gesegneten
und vielgerühmten Gebieterin,
der Gottesgebärerin und immerwährend jungfräulichen
Gottesmutter Maria
//=====================================================//
mit allen Heiligen gedenkend, wollen wir einer den anderen,
uns selbst und und unser ganzes Leben   Christos,  Gott,  anvertrauen !

Dir, o Herr !

P r i e s t e r :

 

Denn Dir gebührt alle Verherrlichung, Ehre und Anbetung,
dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste,

jetzt und immerdar   und in der Ewigkeiten Ewigkeit !

C h o r :
Amin !

- Gebet für Bulgarien
Молитва за България от Георги Изворски :
Господи!
Пази и закриляй България!

Благослови душата и духа на Българите!
 
Благослови ни да бъдем полезни и доблестни хора, достойни за своя славен род!

Влей повече светлина в умовете ни,
влей повече топлина в сърцата ни, укрепи волята ни!
Като Божии Хора, Българи по Дух, да пребъдем във Вярата, Надеждата и Любовта!
 

Да бъдем достойни служители и апостоли на Твоята Светлина и Твоето слово!
 
Да вършим съвършено волята ти на Земята,
според Твоята велика Любов, Мъдрост, Истина, Справедливост и Доброта.

Да пребъде Великият ти промисъл
за България и за Земята!

Да пребъде Благият Дух,
България да се превърне в Блага - ария!
 
И душите по цялата земя да запеят тази блага песен!
 
Амин!


МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОТЧЕ НАШ,
ПРИЕМИ МОЯТА МОЛИТВА
И БЛАГОСЛОВИ ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД!.

ДАЙ МУ СИЛА, ВЯРА И ГОТОВНОСТ
ДА СЛУЖИ САМ НА СЕБЕ СИ, ПО ТВОЯТА ВОЛЯ,
ЗА ПОСТИГАНЕ ДОБРУВАНЕТО
 
И БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА СВОИТЕ ДЕЦА,
И ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СВЯТОТО СИ ЕДИНСТВО.

МОЛЯ ТЕ,
БЛАГОСЛОВИ БЪЛГАРСКИТЕ УПРАВНИЦИ,
ДА МОГАТ МЪДРО, ВЯРНО И ОТГОВОРНО
ДА СЛУЖАТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД,
ДА ВЗЕМАТ НАЙ – ТОЧНИТЕ И ПОДХОДЯЩИ
ЗА ВСЕКИ МИГ РЕШЕНИЯ,
СЪГЛАСНО ВОЛЯТА ТИ.

МОЛЯ ТЕ,
ДАЙ НА САМИЯ МЕН ЗНАНИЕ И СПОСОБНОСТИ,
ДА ПРЕЧИСТЯ МИСЛИТЕ, ЧУВСТВАТА И ПОСТЪПКИТЕ СИ,
ЗА ДА МЕ ОЗАРИ ДУХЪТ БОЖИ ТИХО И ЗАВИНАГИ,
И ЗА ДА СЛУЖА ВЯРНО НА НАРОДА СИ,
ЗЕМЯТА И НА ТЕБЕ,
ПОСТОЯННО И НАВСЯКЪДЕ.
МОЛЯ ТЕ,
ДАЙ НА БЪЛГАРИЯ МЯСТОТО И ПОЛАГАЕМО
ДАЙ И БОЖЕ СЛАВА, МОЩ И ВЕЛИЧИЕ
 

ЗАВЪРНИ ДЕЦАТА И
 
И ОЗАРИ ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ДОМ С ЩЕДРОСТТА СИ

ОТЧЕ НАШ ПРИЕМИ МОЯТА МОЛИТВА
И ДА БЪДЕ ТВОЯТА СЛАВА И ВОЛЯ ВОВЕКИ.

АМИН!


Молитва за Отечеството и народа ни
"Преблаги и всевишни Боже, Господарю на цялата земя и Царю на всички народи!
Пред твоята всемогъща власт и пред възвишения Твой престол ние се прекланяме и смирено Те молим милостиво да погледнеш на нашето Отечество и на нашия народ.
Помогни, Боже наш, да се събере целият ни народ в единството на нашата народност и на православната вяра, та напълно обединени да служим на Тебе за слава, на себе си за спасение и за полза на нашето Отечество.

Нека, Господи, бъде честита и славна тая земя, в която видяхме светлина и живот, в която отраснахме и където от Твоята благодетелна ръка приехме толкова милости и благодеяния.
Нека ни бъде мил и драг народът, към който принадлежим и в чиито съдбини участваме. Благослови,
Господи, нашето Отечество, за да процъфтява в него правата вяра, християнският напредък и благосъстояние.
Дай, Боже, на управниците на нашето Отечество мъдрост, светъл ум и чиста съвест, добросърдечие и правдолюбие, за да ни водят в пътя на родната правда, истината и прогреса.
Вдъхни, Боже, на поданиците в нашата страна да обичат управниците и началниците, като зачитат тяхната власт, да изпълняват законите и когато стане нужда, дори живота си да дадат зя вярата и Отечеството.
Дай, Боже, нашето Отечество да е винаги щастливо в благополучие и благосъстояние. Благослови в него стопанството.
Направи да напредват добрите научни знания, изкуствата, занаятите, всеки труд и всяко благородно, духовно и веществено, творческо начинание.
Пази нивите ни от неплодородие.
Надари ни с добро лято и дай ни всичко да успява.
Пази ни, Боже, от врагове и неприятели, от войни, от мор и глад.
Дай на всички ни мир и съгласие.
Пази ни от омраза и несговорчивост, от свади и раздори.


Внуши, Боже, в сърцата на всички ни дух на истина и на крепка и деловита любов към всичко, що е за полза и щастие на нашата земя, Отечество и народ.

И тъй, като служим на Тебе вярно и като се обичаме братски помежду си, да Те славим во веки, всевишни и вечни Господи!
Амин!"

 

 

Предстaтельство христиан непостыдное,
ход
aтайство ко Творцу непреложное,
не презри грешных молений гл
aсы,
но предвари, яко Благ
aя, на помощь нас,
верно зовущих Ти;
ускори на молитву,
и потщися на умоление,
предст
aтельствующи присно,
Богородице, чтущих Тя.

-                     Gebet für die Menschen in der Ukraine

Господи, Иисусе Христе, Боже наш,
призри милостивным Твоим оком на скорбе
и многоболезненный волъ чад Твоих
в земле украинстей сущих

Господи помилуы !


Избави люди Твоя от междо-усобныя брани,
утоли крово-пролития отврати належащия Беды.
Лишенныя Крова введи в домы, алчущия напитай,
плачущия утеши, разделенныя совокупи

Господи помилуы !


Не остави стадо Свое, от сродник своих
во озлоблений сущих умалитися,
но скорое примирение яко щедр даруй
ожесточенных сердца умягчи
и к Твоему познанию обрати.
Мир Церкви Твоей и верным чадам ея подажд,
да единем сердцем и единыму усты прославим Тя Господа и Спасителя нашего – во веки веков

Амин !

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Auslandskirche Berlin)

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий,
Ты бо рекл еси пречистыми усты Твоими:
«Аминь - глаголю вам,
яко аще двое от вас совещаются на земли всякой вещи, ее же аще просите, будете иметь от Отца Моего,
Иже на Небесех: где же два или трое собрались во имя Мое, ту есмь Аз посреде их».
Непреложны словеса Твоя, Господи,
милосердие Твое безприкладно и человеколюбию Твоему несть конца.
Сего ради молим Тя: даруй нам, рабам Твоим (имена), согласившимся просить Тя об умирении страждующей страны
 украинстей,
исполнения нашего прошения.

 

 

 

Утверди в земле сей
благочестие, суд и правду,
силою благодати Пресвятаго Духа,
погаси всякую ненависть и ожесточение.
Еще молимся о Богохранимом народе
 православном, на Украине сущем,

и освобождении его от врагов видимых и невидимых и сохранении святынь его.
Но обаче не якоже мы хотим, но якоже Ты.
Да будет во веки воля Твоя.
Аминь.“


“Herr, Jesus Christus, Sohn Gottes,
Du sprachst doch mit Deinem Allreinen Mund:
‚Amen, ich sage euch, wenn zwei oder drei von euch
auf Erden über eine Sache übereinkommen,
dann wird das, worum ihr bittet, euch zuteil werden, von meinem Vater, der in den Himmeln ist:
oder wenn zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, dann bin ich dort mitten unter ihnen‘.

Untrüglich sind Deine Worte, Herr,
unermesslich Deine Barmherzigkeit,
und ohne Ende Deine Menschenliebe.

Deshalb bitten wir Dich: gewähre Herr,
uns, Deinen Gläubigen (Namen),
die wir übereingekommen sind,
zu Dir um des Friedens des leidenden ukrainischen Landes willen zu beten, die Erfüllung unserer Bitte.

Stärke in diesem Land die Frömmigkeit,
das Urteil und die Gerechtigkeit;
durch die Kraft der Gnade des Heiligen Geistes
lösche jeden Hass und die Verbitterung.

Wir beten auch für das gottgeschützte orthodoxe Volk, das in der Ukraine lebt,
und für seine Befreiung von sichtbaren und unsichtbaren Feinden
und für die Bewahrung seiner Heiligtümer.

Herr, es geschehe Dein heiliger Wille. Amen.“


-         Gebet für die Christen im Nahen Osten
und dem Nahen Afrika
nach den Alt-orientalischen Gottesdiensttexten
Gebete für Märtyrer, Gefangene, Bedrängte und Kranke
Alexandrinischer Ritus der Koptischen Orthodoxen Kirche
beginnend mit
der Syrischen Litanei der Fürbitten und des Segens (as-Salatiyya al-Baraka)

P:

Betet! Erhebt euch zum Gebet! (Gemeinde steht auf)

Friede sei mit euch allen! (Segen mit dem Kreuz)

Und mit Deinem Geiste!

Einziger, wahrer, all-liebender und all-gütiger Gott, Pantokrator Jesus Christus, ehre Dir!

Heilig bist Du, oh Gott!

Ehre dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geiste
.... jetzt ..... Amen !

Wer gefangen oder gefesselt ist, den befreist Du,
wer betrübt ist, den tröstest Du,
wer krank
oder leidend ist, den heilst Du von seinen Gebrechen.

Gewähr’ es, o Herr!

Lasset uns im gemeinsamen Gebet,
vereinigt im Leibe Christi,
durch Sein wunderbares Blut,

füreinander einstehen!

Amen!

 Die Errettung aller Gefangenen
lasset vom Herrn uns erflehen!

Gewähr’ es, o Herr!

Dass Er den Gefolterten Ruhe und Erneuerung gebe und die Finger der Folterknechte erstarren lassen möge, lasset vom Herrn uns erflehen!

Gewähr’ es, o Herr!

Den Eingang ins Paradies, vor Deinem Antlitz,
aller jener die durch das Schwert der Häretiker
und Götzendiener zu Märtyrern wurden,
lasset vom Herrn uns erflehen!          
Gewähr’ es, o Herr!

Dass das Blut der Märtyrer die Heilige Orthodoxe Kirche immerfort und allezeit reinige, stärke und

heilige, wie das Blut des Heiligen Märtyrers und Erzdiakons Stefan, lasset vom Herrn uns erflehen!

Gewähr’ es, o Herr!

Dass das Geschwür des Unglaubens in den Herzen der Menschen zertrümmert werde,
lasset vom Herrn uns erflehen!

Gewähr’ es, o Herr!

Dass jene die Wahrheit erblicken und Dein Licht sehen mögen, die Dich nicht kennen,
lasset vom Herrn uns erflehen!

Gewähr’ es, o Herr!

Denn Du lösest die Gebundenen
und erhebest die Gefallenen!

Du Hoffnung derer, die keine Hoffnung haben,
Helfer derer, die keine Hilfe haben

Tröster derer, die kleinmütig sind
und Hafen derer, die von Stürmen heimgesucht wurden

Oh Herr, gib den Seelen aller Menschen,
die bedrängt oder unterdrückt sind, Erbarmen,
gib ihnen Ruhe, gib ihnen Erfrischung,
gib ihnen die Vergebung aller Sünden und Schuld.

Heile auch uns, o Herr,
die Krankheiten unserer Seelen und unserer Leiber.


Du Versorger unseres Körpers und unserer Seele,
heile durch Deine Gnade!
Herr, zerschmettere das Böse, 
entmachte die Schergen und das Wirken Satans,
dass die, die Dich hassen vor Dir erzittern

und zergehen mögen wie Wachs vor dem Feuer.

 

Herr, erbarme Dich!


(Große Metanoia aller, die Stirne berührt den Boden)

 

 


 

 

 

ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦЕ,

ИЗБАВИ НИ ОТ ВСЯКО ЗЛО
И ИЗГОНИ ОТ НАС УНИНИЕТО,
ЗАБРАВАТА, НЕРАЗУМИЕТО И НЕХАЙСТВОТО.

ТИ, КОЯТО СИ ОБРАЗЕЦ НА ПРАВЕДНОСТ,
ЛЮБОВ И СМИРЕНИЕ,
ИЗПРОСИ ОТ ВСЕПОДАТЕЛЯ БОГА ВСИЧКО ПОТРЕБНО ЗА НАШИЯ ПРАВЕДЕН ЖИВОТ.

ТИ, КОЯТО СИ БЛАГОСЛОВЕНА ОТ ВСИЧКИ РОДОВЕ, БЛАГОСЛОВИ ВСИЧКИ НАС
И НИ НАУЧИ ДА СЕ КАЕМ, ДА ПРОЩАВАМЕ,
ДА ОБИЧАМЕ И ДА УГАЖДАМЕ

НА ОТЦА, СИНА И СВ. ДУХ ВЪВ ВСИЧКО,
ЗА ДА ПРОСЛАВИМ ТРИСВЕТИЯ БОГ
И ТАКА ДА СЕ СПАСИМ!

АМИН.

(Негово Преосвещенство
Тивериополският епископ Тихон (патриаршески викарий))
 

 

 

 

- CHOR:    Otshe Nash  (Vater Unser)


 

 

 

- PRIESTER:  SEGEN mit dem “Märtyrerkreuz” 

 

 


=== ABSCHLUSS des GOTTESDIENSTES === 

 


 

 

=========================================== Berichte, Stellungnahmen und Apelle:


Die Zahl der Todesopfer in den Auseinandersetzungen in der Ukraine steigt jeden Tag.

Am 31. Juli verstarb der Priester der Kirche des Hl. Georg in der Diözese von  Lugansk, Erzpriester Wladimir Kresliansky, an der schweren Verwundung, die er während des Beschusses der Wohnviertel  von Lugansk erlitten hatte.
Seine 5 kleinen Kinder bleiben ohne Vater.

Neue Berichte treffen laufend ein, über Gewalttaten gegen Kirchen der Ukrainischen Orthodoxen Kirche und ihre Geistlichen, die plötzlich in die  Kampfzonen gerieten. Auch viele Zivilisten wurden getötet, Kirchen und öffentliche Gebäude zerstört und Hunderttausende wurden zu Flüchtlingen.

In dieser tragischen Situation ist die Synodale Informations Abteilung zu folgender Erklärung autorisiert:
Der Tod vieler unschuldiger Menschen, die Opfer des Hasses unter Brudervölkern werden, lastet schwer auf dem Gewissen derjenigen,
die Dialog und Versöhnung ablehnen.

Trotzdem bleibt der Pfad des Friedens, der Pfad des Lebens offen und die Kirche ruft erneut alle die hören können auf die Worte des Herrn zu hören:
„Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt: deshalb wählt das Leben und bleibt am Leben, du und deine Nachkommen“ (Dt.30:19)   Also wählt den Pfad des Lebens, so dass es keine Opfer mehr gebe.
 
Die Ukrainische Orthodoxe Kirche wiederholt  -ohne zu ermüden-   diesen Ruf Gottes an die Menschen guten Willens im ukrainischen Land, die von den Flammen des Bruderkampfes eingeschlossen sind. 
Sie unterscheidet dabei nicht zwischen politischen oder anderen Überzeugungen ihrer Gläubigen; sie verkündet das Wort Gottes, zeigt ihre Liebe und Fürsorge für ihre Kinder, unabhängig davon auf welcher Seite des Konfliktes sie sich befinden – und versucht die Versöhnung des gespaltenen Volkes. 

Die orthodoxen Geistlichen setzen ihren pastoralen Dienst und den Dienst der Friedensstifter selbstlos fort, in den Regionen der Ukraine, die durch die Konfrontation geschlagen sind;  unter ständiger Lebensgefahr für sie und ihre Familien.


Sie verlassen nicht ihre Herde
„wählend,  mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt zu werden“ (Heb 11:25)    …….

Priester werden Demütigungen, Folter, Einschüchterungen, willkürlichen Festnahmen und Verhören unterworfen.
In solchen Verhören werden oft absurde Anschuldigungen gegen die Priester der Ukrainischen Orthodoxen Kirche durch bewaffnete Männer, die sich auf die ukrainischen Autoritäten, andere Kirchen oder unkanonische Gruppen berufen, die oft mit der ultimativen Aufforderung verbunden werden, die Ukrainische Orthodoxe Kirche zu verlassen und ihre Kirchengemeinde in einer dieser Organisationen neu zu registrieren.

In seinem Brief an den ukrainischen Präsidenten Petr Poroshenko  beschreibt Metropolit ONUFRY von Tschernovitz und der Bukowina, Locum Tenens des Metropoliten-Sitzes von Kiev (inzwischen Metropolit von Kiew) einige Fälle von Angriffen Bewaffneter auf Geistliche auf dem Territorium der Diözese von Donetsk – verbunden mit Schlägen und der Drohung mit körperlichen Angriffen.

So haben im Bezirk Amvrosiivka einige Bewaffnete Erzpriester Yevgeny Podgorny gefesselt, ihn mit Gewehrkolben geprügelt – ihm das priesterliche Kreuz entrissen, als Scheinhinrichtung über seinen Kopf geschossen und nachdem sie ihn eingeschlossen hatten – drohten sie ihm seinen Sohn zu töten.

Viele solcher Berichte tauch aus anderen Diözesen der Ost-Ukraine:
 
Zum Beispiel haben –in der Nähe von Slaviansk- einige Männer mit Maschinenpistolen Erzpriester Vadim Yablonovsky ein Grab für sich und den am selben Tag mit Handschellen gefesselten Erzpriester Viktor Stratovich auszuheben, dann stülbten sie einen Sack über seinen Kopf , führten ihn in den Wald, wo er kniend verhört wurde.
...
 
Der Bruderkrieg im ukrainischen Land kann nur beendet werden,
auf Basis der gemeinsamen Werte beider Konfliktparteien,
die im Orthodoxen geistlichen Erbe des Gottliebenden Ukrainischen Volkes bewahrt sind.
Wir appellieren an alle Verantwortlichen für Entscheidungen in der Ukraine die Ukrainische Orthodoxe Kirche zu unterstützen, in ihren einenden und friedensstiftenden Bemühungen zum Wohle des ganzen Volkes

ERKLÄRUNG DER INFORMATIONS-ABTEILUNG des Hl. SYNODs 


Seine ALL- HEILIGKEIT der OEKUMENISCHE PATRIARCH
BARTHOLOMÄOS  zu den Gewalttaten der letzten Monate

Die Welle der Gewalt gegen unschuldige Familien und Kinder schockiert, entsetzt die Welt. Wir werden auch nicht schweigen
zu solch irrationaler Verfolgung, kultureller Intoleranz und widerwärtiger Missachtung von Menschenleben – und ganz besonders wenn es mit pseudo-religiösem Hass und rassistischer Feindschaft begründet wird.   

Hundert-Tausende Christen (incl. Aramäer, Chaldäer, und Assyrer) und andere religiöse Minderheiten (incl. Turkmenen, Jesiden  und Kurden) zu Opfern zu machen, kann niemals
im Namen von irgendwelchem religiösen Glauben oder Überzeugung gerechtfertigt werden.
Was unsere Augen im Irak sehen ist die Ausrottung
nicht nur einer religiösen Minderheit –im Falle der Jesiden,
deren ethnische Existenz als solche bedroht ist-
sondern einer gesamten Zivilisation.

Wenn Frauen und Kinder, Alte und Behinderte terrorisiert und vernichtet werden, mit allen möglichen Begründungen 
- und mehr noch wenn dazu religiöse Überzeugungen missbraucht werden -
so ist das eine Bedrohung der Zukunft jeglicher Kultur.  

Solche Unterdrückung und Gewalt gegen Anhänger einer Religion
kann niemals dadurch verteidigt werden, dass feige und falsch eine andere Religion als Begründung vorgeschoben wird.

Solche brutale Gewalttaten sind kategorisch inakzeptabel und un-begründbar sowohl vor Gott als auch vor der Menschheit.
Gewalt wird niemals durch Gewalt befriedet
und Hass kann nur durch Toleranz überwunden werden.

Wissend, dass wahrer und anhaltender Friede nur über  wahrhaftige Begegnung und Dialog erreicht werden kann,
rufen wir alle religiösen und politischen Autoritäten in dieser verwundeten und blutenden Region Gespräche zu fördern
um Streit zu schlichten und friedliche Mittel zu unterstützen
um Konflikte aufzulösen 


Wir erflehen das selbe auch von allen Verantwortlichen in andern Teilen der Welt
besonders in Gaza und Israel – damit auch diese Konflikte nicht weiter eskalieren
– auf Kosten weiterer Opfer an Menschenleben.

Aus genau diesem Grunde trafen wir uns, auf Einladung von Papst Franziskus in Rom zu einem Gipfeltreffen der Religionen mit den Präsidenten Peres und Abbas im vergangenen Juni.

Die Situation im Irak ist besonders kritisch.
Der Appell an die Werte der Menschlichkeit ist nötiger denn je.
Unsere Antwort muss sofort, eindeutig und konkret sein.

Deshalb appellieren wir an alle verantwortlichen Organisationen und jeden Menschen guten Willens –mit jeglicher Unterstützung durch immerwährendes und inbrünstiges Gebet- mit materiellen und humanitären Mitteln zu helfen, sodass diese unschuldigen Opfer nicht länger Hunger, Qual und Tod erleiden müssen.

Mit ganzem Herzen, Hoffnung und Zuversicht, beten wir, dass der Gott der Liebe  -den sowohl Juden, als auch Christen und Moslems verehren- die falschen Idole, Fanatismus und Vorurteile überwinden möge.

Möge der mitleidende Herr allen den Frieden schenken.

Oekumenisches Patriarchat, den 13. August 2014   

 CHRISTEN, MUSLIME und JUDEN
für Frieden und Zusammenarbeit zwischen den Religionen 
BULGARIEN

Am 28. März 2006 fand auf Einladung der Hl. Synode der Bulgarischen Orthodoxen Kirche ein Treffen von hochrangigen Repräsentanten in Bulgarien vertretener Glaubensbekenntnisse statt.

Ergebnis der Tagung war folgende gemeinsame Erklärung:


<<<   Wir, Verantwortliche und Repräsentanten der Glaubensbekenntnisse in der Republik Bulgarien, erklären
als Staatsbürger unseren unbeugsamen Willen, den Frieden zwischen Religionen und Volksgruppen zu unterstützen und zu bewahren.
 
Wir bekunden unsere Bereitschaft gegen jeden Versuch ihn zu gefährden - gemeinsam vorzugehen und verurteilen bedingungslos jeglichen Aufruf zu Hass und Terror als völlig unvereinbar mit den ethischen Prinzipien gläubiger Menschen.

Als Kinder Gottes ist es unsere Pflicht niemals zu vergessen
und unseren Gläubigen beständig zu verkünden,
dass der Friede ein hohes Gut ist, zu dem uns der Allerhöchste aufruft.

An Gott –der die vollkommene Liebe ist- zu glauben, bedingt auch den Glauben an das absolute Heil, in Ewigkeit, das vollkommene Gute.

Unvereinbar damit ist es, zu Hass und Fanatismus aufzurufen.
Am Ende dieser Irrwege stehen die unheilsvollen Schandtaten von Mord und Zerstörung.


Das menschliche Leben ist ein geheiligtes Geschenk Gottes.

Das Haus des Gebets ist ein Haus des Friedens
und darin sind wir aufgerufen unsere Herzen zu reinigen
und uns mit unseren Nächsten zu versöhnen.


Kategorisch verurteilen wir jede Verbreitung von Hass und stellen uns jeder Aufhetzung entgegen, die den religiösen und ethnischen Frieden in der Gemeinschaft gefährdet.

Jede Gewalttat und jedes Verbrechen gegen Menschen angeblich
„im Namen Gottes“ verübt, ist eindeutig ein Verbrechen gegen Gott
.
…….

Wir sind dazu berufen, den Frieden zu bewahren und uns gegenseitig zu unterstützen um den Fortschritt und das Wohlergehen des ganzen bulgarischen Volkes zu fördern.
…….
DER GOTT DES FRIEDENS UND DER LIEBE SEI MIT UNS ALLEN !   >>>

 

Unterzeichnende:

Für die Hl. Synode der Bulgarischen Orthodoxen Kirche,
Dr.  K I R I L , Metropolit von
 Varna und Groß-Preslav

Seine Exzellenz der Hochgeweihte CHRISTO PROJKOV,
Apostolischer Exarch, Vorsitzender der
 Römisch-Katholischen Bischofskonferenz

Herr BEDAT  A C H M E D, Vertreter der
 Obersten Muftischaft 
von Bulgarien

Dr. RUPEN  K R I K O R J A N , Vorsitzender des Diözesanrates der
 Armenischen Apostolischen Kirche

Herr ROBERT  D S C H E R A S I ,
 Israelitischer Geistlicher Zentralrat

Herr WIKTOR  W I R T S C H E W , Union der Evangelischen
 Pfingst-Kirche und  Vereinigung der Evangelischen Kirchen
 Herr NIKOLAJ  N E D E L T S C H E W ,
Präsident der Europäischen
 Evangelischen Allianz
Herr TEODOR  A N G E L O W , Bulgarische
 Bibelgemeinschaft
Herr DANAIL  I G N A T O W ,
 Evangelische Versammelte Kirchen