Позиция на Негово Високопреосвещенство Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний по повод 15 май - Световния ден на климата.

Опазването на природата е начин на живот.

Творението е дар от Бога, който трябва да ценим и да благодарим за него.

На днешния 15 май се отбелязва Световният ден на климата. Един от най-сериозните проблеми на съвременността е именно промяната на климата, предизвикана от дейността на човека. Този важен въпрос обаче има не само икономически и социални измерения, но морални и духовни.
Бог е сътворил този съвършен свят, за да може човекът да живее и твори в него. Нещо повече: цялото творение е дар от Бога за хората, то съществува, за да може човекът да познае Бога.
Бог ни поверява този свят, но не за да го използваме безогледно, а за да се грижим отговорно за него. Човекът е дълбоко свързан със заобикалящата го природа и ние сме свидетели как пораженията, които нанасяме върху околната среда, се отразяват върху здравето и живота на хората. Користната и неконтролируемата експлоатацията на природните ресурси води до бързо забогатяване за едни хора, но причинява страдания и влошаване условията за живот на други. Така действията на човека нанасят вреди не само на природата, но и на милиони хора. Много от тях са принудени да напускат родните си места, тъй като поради промяна в климата са загубили възможностите за адекватно отглеждане на хранителни култури. Тези хора се превръщат в така наречените климатични бежанци, чийто брой непрекъснато расте.
Нашата християнска съвест би следвало да ни изобличава за безотговорното ни отношение към творението, за недалновидността ни за бъдещето, за неблагодарността ни към Божия дар, поверен ни, за да се грижим за него и да го развиваме.
Световният ден на климата е подходящ повод и ние християните да се замислим за нашата отговорност към околната среда. Да свидетелстваме за това, че природата е място за общуване и сътрудничество между човека и Бога и затова трябва да се отнасяме към нея с внимание и грижа. Използването на природните блага следва да става разумно, като не забравяме, че те са дар от Бога, който ние трябва да ценим и да благодарим на Твореца за него. Да проповядваме от амвона, да учим и възпитаваме децата, че опазването на природата е начин на мислене и начин на живот. То изразява нашето християнско отношение не само към заобикалящия ни свят, но и към нашите ближни и към Бога. Опазването на природата не е занимание само на отделни еколози и природозащитни организации, то е дело на всеки един от нас. Защото като съработници на Бога (ср.1Кор. 3:9), ние сме отговорни за цялото творение, да остане то твърде добро (Бит. 1:39), така както Бог е сътворил.

Statement of H. E. Metropolitan Antonii for Central and Western Europe regarding the International Day of Climate:


The protection of the environment is a way of living.

The Creation is a gift of God which we should treasure and be grateful for.

Today May, 15th we celebrate the International Day of Climate. The climate change caused by human activity is one the most serious issues of our times. The effects of the changes are not only economical and social, but moral and spiritual.
A life on Earth has been created for us, much more it is a gift of God. The Earth was not created to be exploited, quite the reverse we should take care about it and act responsibly.
The human beeings are deeply connected to the surrounding nature and we are all witnesses of how human activity impacts the environment and has mostly negative influence on our health.
The continued exploitation of natural resources leads to fast enrichment of a few people in positions of power at the expense of the lives of the majority.
The very fast growing energy needs of the industrial world turned the protection of the environment into one of the most important topics nowadays. Furthermore, it is a main developement goal of our world.
Many people are forced to leave their homes due to changes of their local environment, they are known as environmental migrants.
Our christian conciousness should make us aware of our irresponsible attitude towards the Creation, much more it expresses our ingratitude to God's gift. The care for the Nature should become part of our everyday's life.
The Nature is our connection to God and the way we treat it is the way we connect to God. The natural resourses are God's gift we should be thankful for.
The protection of the environment as a way of living and it should be inseparable part of our preacher's work. The care for the Nature is not only a responsibility of environmental organizations but of all of us. (1 Cor. 3:9) For we are co-workers of God's service, God created the Heavens and Earth (Gen. 1:39).